Search
Close this search box.

Tiskový servis

Zástupcům médií poskytujeme na této stránce k nahlédnutí a stažení naše aktuální tiskové zprávy a vybrané fotografie Sudetoněmeckého muzea. Pokud máte další/speciální otázky, obraťte se, prosím, přímo na našeho tiskového referenta. Děkujeme!

Daniel Mielcarek M. A.
Öffentlichkeitsarbeit/Práce s veřejností
+49 (0)89 48 00 03 27
daniel.mielcarek@sudetendeutsche-stiftung.de

Tiskové zprávy

Tisková zpráva z 27.09.2021

Speciální výstava Werner Reinisch – Z Čech do Ardèche – Nové obrazy

Sudetoněmecké muzeum v Mnichově představuje umělce, který bude pro mnohé objevem – Wernera Reinische. Muzeum, které se pro veřejnost otevřelo v roce 2020, představuje na první dočasné výstavě po koronavirových omezeních nejnovější práce tohoto umělce žijícího v jižní Francii. Výstava se koná při příležitosti jeho 90. narozenin.

Po vyhnání ze severočeské vlasti našel Werner Reinisch (* 1930) počátkem 60. let nový domov ve Francii.

Název výstavy Z Čech do Ardèche odkazuje na tento osobní životní příběh, ale zároveň i na podobné osudy mnoha sudetských Němců jeho generace. V malbách Wernera Reinische zůstává vzpomínka na jeho ranou vlast dodnes všudypřítomná a živá. Sám opakovaně zdůrazňuje, že i v jeho nové vlasti ve francouzském regionu Ardèche pro něj Sudety zůstávají místem nehasnoucí touhy.

Své umění Werner Reinisch představil veřejnosti poprvé v polovině 60. let. Na základě zkušeností s evropskou modernou, zejména raným expresionismem umělecké skupiny Die Brücke, ale také se surrealistickou metodou automatismu, si do začátku 80. let v jižním světle regionu Ardèche, stranou rušného uměleckého provozu a souběžně s evropským malířským hnutím Neue Wilden našel cestu ke spontánnímu figurativnímu expresionismu. To jej z kánonu klasické moderny vyvádí do umělecké současnosti, která si dodnes uchovala svou čerstvost. Výstava sestávající ze čtyřiceti prací se zaměřuje především na Reinischovo nejnovější dílo, práce posledních tří let. Na černých plátnech těchto obrazů je patrná výrazná koncentrace malířských prostředků směřující ke grafičtějšímu rukopisu. Konstantami Reinischovy individuální ikonografie zůstávají dodnes se opakující motivy kříže, koní, andělů či ptáků.

Ani jeho láska ke koním a jezdectví, jež se zrodila v české vlasti, dodnes nevyprchala. Kůň jako motiv prostupuje veškerou jeho tvorbou. Právě na obrazech koní výstava divákům prezentuje Reinischův umělecký vývoj: od zhuštěného expresivního malířství k otevřené malbě důvěřující síle linky.

Výběr z umělcových grafických prací (leptů, kreseb, litografií) a velmi raných šperků z jeho uměleckých začátků ve Francii, kdy si vydělával jako pouliční umělec v Paříži, dokládá, že významným zdrojem Reinischova originálního obrazového světa je kresba coby nejpřímější forma výtvarného umění.

Kurátorem výstavy je Günther Moschig.

Tisková zpráva 23.07.2021

Sudetoněmecké muzeum

„… nic méně a nic víc než prožitek zvaný vlast…“
Tímto citátem bývalého prezidenta České republiky Václava Havla vítá Sudetoněmecké muzeum své hosty. Je prvním centrálním zemským muzeem sudetských Němců. Stálá expozice vypráví pod mottem „vlasti“ o vlasti

v Čechách, na Moravě a v sudetském Slezsku, o její ztrátě v důsledku vyhnání po roce 1945 a o hledání nové vlasti, kterou velká část sudetských Němců našla v Bavorsku. Muzeum pomocí devíti stovek exponátů na výstavní ploše 1.200 metrů čtverečních překlenuje více než tisíc let dějin. Neobvyklá nová budova muzea od architektonické kanceláře pmp architekten tvoří se svou světlou pískovcovou fasádou výraznou dominantu vysokého břehu nad řekou Isar.

Stálá expozice se rozkládá na pěti patrech. Tematická posloupnost návštěvníky výstavou provede odshora dolů. Patro Domov a víra představuje sudetské Němce a rozmanité krajiny, z nichž pocházejí – od Chebska na západě až po Beskydy na východě. Nejcennějším objektem této části expozice je chebská kabinetní skříň s reliéfními intarziemi ze 17. století.

Tematická oblast Hospodářství a kultura představuje šíři sudetoněmecké hospodářské produkce: od punčoch Kunert přes nábytek Thonet až po Plzeňské pivo. Pohledy návštěvníků jistojistě přiláká motorka Böhmerland (Čechie), nejdelší sériově vyráběný motocykl na světě. Téma Kultura zavede návštěvníky do zinscenované vídeňské kavárny. Patro Nacionalismus a národní stát se zaměřuje na historické události, které předcházely ztrátě vlasti: rostoucí nacionalismus, konec habsburské monarchie, založení Československé republiky, „anšlus“, tj. přičlenění k nacistickému státu a druhá světová válka. V oddělení Ztráta a vyhnání je zpracována katastrofa vyhnání. Instalace k tomuto tématu působivě evokuje rozpad dosud známého světa. Pamětníci sdělují své zážitky ve videorozhovorech. Patro Poválečné období a nový začátek líčí budování nové existence: od života v nouzových příbytcích přes výstavbu nových sídlišť a zakládání firem až po živou vzpomínkovou kulturu. Na závěr se expozice věnuje opětovnému setkávání se starou vlastí a sbližovaní Čechů a Němců. V závěrečné instalaci se návštěvníci mohou vydat na brněnský Pochod smíření, který v sobě spojuje vzpomínku a přeshraniční setkání.

Sudetoněmecké muzeum má přehledný, pestrý a bezbariérový design. Obsah pomáhá zprostředkovávat moderní mediální technika v podobě audiostanic, videostanic a dotykových obrazovek. Dvě velké databáze obsahují informace o cca 20.000 obcích a městech v českých zemích a o krajanských sbírkách v poválečném období.

Stálou expozici doprovázejí dočasné výstavy, které se pravidelně konají v Sudetoněmeckém domě v Galerii Alfreda Kubina, jež disponuje plocou 350 metrů čtverečních.

Fotografie pro tisk

Fotografie Sudetoněmeckého muzea Vám rádi poskytneme k tiskovým i ryze soukromým účelům. Prosím, respektujte tyto podmínky jejich užití:

Snímky mohou být použity k ilustraci tiskových a online publikací a pro čistě soukromé účely. Není povoleno jakékoli komerční využití nad rámec tohoto ustanovení, kdy snímek tvoří základ hospodářské činnosti. Zejména je zakázáno použití v databázích a archivech fotografií, poskytování snímků ke stažení nebo k prodeji.

Použití zde nabízených snímků pro výše uvedené účely je bezplatné. V případě použití snímků je nutné uvést jako zdroj „Sudetoněmecké muzeum“, pokud není uvedeno jinak.

Mechanické nebo digitální zpracování či úprava snímků jsou povoleny pouze v případě, že nevedou ke zkreslení, falšování nebo zcizení snímků.

Obrazový materiál nesmí být použit pro nezákonné nebo nemorální skutky nebo zobrazení – zejména sexistického, pornografického, rasistického, násilí oslavujícího, štvavého, mládež ohrožujícího nebo diskriminačního charakteru. Sudetoněmecké muzeum neodpovídá za nároky vyplývající z nezákonného použití obrazového materiálu.