Search
Close this search box.
Místo
setkávání
Místo
setkávání
Místo
setkávání
Místo
setkávání
Previous slide
Next slide

Sudetoněmecká nadace

Sedmdesát let po vyhnání sudetských Němců z jejich vlasti v Čechách, na Moravě a v sudetském Slezsku a šedesát let po převzetí patronátu nad sudetoněmeckou národnostní skupinou Svobodným státem Bavorsko požádala bavorská vláda Sudetoněmeckou nadaci, aby zřídila Sudetoněmecké muzeum a zmodernizovala Sudetoněmecký dům. Sudetoněmecká nadace byla založena na základě bavorského zemského zákona z  27. července 1970.  Jejím úkolem je pomáhat Svobodnému státu Bavorsko při plnění úkolů, které z převzetí patronátu vyplývají.

Majetek nadace vznikl z příspěvků Svobodného státu Bavorsko, Sudetoněmeckého krajanského sdružení, grantů spolkové vlády z majetku sudetoněmeckých úvěrových ústavů a regionálních orgánů, darů a jiných dotací. Od výstavby Sudetoněmeckého domu (základní kámen byl položen 15. října 1982) a jeho slavnostního otevření 14. prosince 1985 je Sudetoněmecká nadace vlastníkem a zřizovatelem tohoto centra v Hochstraße 8 v Mnichově.

Jako veřejnoprávní nadace sleduje výhradně a přímo veřejné účely. Zejména pečuje o sudetoněmecké kulturní hodnoty v rámci plnění zákonného zadání podle § 96 Spolkového zákona o vyhnancích. Nadace svou činností udržuje sudetoněmecké kulturní hodnoty v povědomí všech obyvatel Německa i v zahraničí. Kromě toho podporuje přeshraniční úsilí sudetských Němců o mír a mezinárodní porozumění v Evropě.

Sudetoněmecká nadace je právnickou osobou a provozovatelem Sudetoněmeckého muzea, které bylo otevřeno 12. října 2020. Plní tak účel založení, jak jí ho ukládá zákon.